U karate klubu "Ishogai kan" postoje dva programa za polaganje:

- Program  polaganja za decu do 15 godina.

- Program polaganja za starije.