Početak svakog karate treninga čine vežbe koje se zovu taiso, ili gimnastika u karateu.

Taiso se sastoji od vežbi za zagrevanje, razgibavanje i opuštanje tela.

Ove vežbe su od velikog značaja, jer vežbače na pravilan način pripremaju za dobro i pravilno izvođenje karate tehnika.

Taiso može svako da praktikuje, ne vezano za karate, jer predstavlja skup dobro osmišljenih vežbi koje telo razgibavaju, oblikuju, jačaju i harmonizuju....