Od osnivanja, pa sve do 2002. god. (kada je i položio za crni pojas, 1 dan) vežbao je u karate klubu "Ishogai kan". Ubrzo nakon toga napušta karate.