Lenj sam da napišem svoju biografiju i pošaljem je treneru.