Pa tuan đin je splet malo poznatih Zapadu kineskih vežbi. On može da bude korisna dopuna trenažnog programa sportista svih profila, ali isto tako i zanimacija običnih smrtnika zaiteresovanih samo za dobro zdravlje i dug život.