KONFUČIJE (Kung Ce) – Izreke…

- Sa tri metode možemo steći mudrost; prvo, sa razmišljanjem - što je najplemenitije; drugo, sa imitiranjem, što je najlakše; treće sa iskustvom, što je najgorče.

  Bio jednom jedan kralj koji je rešio da nabavi petla za borbu, koji će biti nepobediv, pa je zamolio jednog od svojih podanika da obuči jednog petla za borbu, samo za njega. Čovek je počeo da obučava petla svim tehnikama borbe.

  Pre dve stotine godina u Japanu, pre Meiđijeve reforme, bio je jedan majstor kendoa po imenu Šoken, u čiji dom se uselio veliki pacov.

(Miyamoto Musashi  - 1584? - 1645 )

Bio je slavni japanski mačevalac rođen u provinciji Harima kao Shinmen Takezo.