Štampa

“Udarac bez Kime-a je puko rasipanje snage” – Masutatsu Oyama

 

...Susretao sam se sa više definicija i tumačenja Kime-a od kojih je većina nepotpuna i podrazumeva da čitalac već zna o čemu se tu radi. Sve ističu kontrakciju mišića, međutim mišićno napinjanje nije Kime. Ali, da počnemo redom.

U učenju Karatea zastupljena je postupnost, što znači da se prvo uče prostiji elementi i kada se oni savladaju prelazi se na složenije. Bitno je da se lekcije dobro savladaju jer njihovo razumevanje je osnova za kasnije, složenije lekcije. Da bi se krenulo sa primenom Kime-a potrebno je savladati stavove i osnovne tehnike udaraca i blokova uz pravilno disanje. Kada se savlada tehnički deo izvođenja određene tehnike, to jest kada se pokret izvodi bez razmišljanja, skroz ispravno, vreme je za Kime. Da bi smo izvukli maksimum iz tehnike, da bi ona bila brza, snažna, a mi pokretljivi i spremni, telo mora biti opušteno. Kada se prepozna trenutak za akciju, ukaže meta ili prepozna protivnikov napad, izabrana tehnika se munjevito izvodi tako da se svi pokreti izvođenja ubrzavaju, a sam kraj izvođenja prati kontrakcija celokupne muskulature koja polazi i čiji je centar u donjem stomaku. Pokret i kontrakciju prati snažan izdisaj. Snagu tela uvećavamo usmerenošću unutrašnje snage (energije) na pokret koji izvodimo. Bez nje ne postoji Kime. Koliko je ona važna govore nam situacije iz života gde neutrenirani ljudi ispoljavaju nadljudsku snagu u izuzetnim situacijama. Na primer, majka podigne sa lakoćom kola koja pritiskaju njeno dete i tako ga spasi. Takvo mentalno stanje koje stvara izuzetna životna situacija karateke uvežbavaju. Svako poseduje unutrašnju energiju, ali nije svako sposoban i da je kontroliše. Potrebno je nekoliko godina da bi se pronašla i razvila, kao i da bi se izgradila sposobnost da se svesno izazove i upotrebi u uzvođenju tehnike.

Dakle, Kime je uvežbana akcija tela i duha pri kojoj se u najkraćoj jedinici vremena, najvećom brzinom u pravom trenutku ispoljava preko udarne površine pravilno izabrane tehnike precizno prema cilju maksimalno koncentrisana fizička i unutrašnja snaga.

Princip opuštanja I stezanja mišića je osnova za izvođenje snažnog kimea. Neophodno je da mišići samo trenutno budu u kontrakciji i odmah se opuste, kako bi odmah bili spremni za izvođenje sledeće tehnike. Ovo je bitno da bi se posle izvedene jedne tehnike moglo brzo preći na drugu i da ne bi postali nepokretni cilj za protivnika.

Ako izvodite tehniku bez Kime-a to je onda samo pokret koji ne pripada Karateu. Kada moji učenici izvode tehniku na takav način ja im kažem da rade kao babe. Kažem im da mogu nekoga da dovedem sa ulice koji nema pojma šta je Karate i da ga naučim pokretima nekih tehnika ali da on time neće postati karatista. Neće ni oni ako ne ulože trud i volju u ono što izvode. Pogotovo je ovakvo izvođenje opasno u borbi gde izvedena tehnika neće biti opasnost za protivnika, a naše telo neće biti spremno da primi udarac

Vežbanjem Kime-a vežbamo tehniku, duh, preciznost, brzinu, jačamo telo. U vežbanju sa partnerom razvijamo dobar osećaj za tajming. Napredniji metod vežbanja je sa spravama i pomoćnim rekvizitima. Najpoznatija sprava je Makiwara, to jest, daska učvršćena za podlogu ili zid koja vibrira prilikom udarca. Tehnika lomljenja – Tameshiwari može da posluži za proveru napretka...

Kime je jedan od suštinskih elemenata Karatea. Ako njega nema, nema ni Karatea. Zbog toga, na njemu se stalno insistira. Da biste postigli dobar Kime morate da date celog sebe, maksimum svoga uma i maksimum svoga tela….

 

Masutatsu Oyama

 

 

Web Soft