Štampa

Tri odbrambene strategije u Karate-Do-u

Po tradiciolnim načelima i idejama Karatedo-a, postoje tri odbrambena načina vežbanja. To su:

• „Go no sen“ (“kontra napad”)

• „Tai no sen“ (“napad u isto vreme”)

• „Sen no sen“ (“napad pre napada”)

Prvi način, „Go no sen“ (“kontra napad”) je najlakši za razumevanje i najlakši za izvođenje sa tačke gledišta vežbača. On označava sledeće – kada napadač krene sa napadom, onaj koji se brani blokira napad, a zatim zadaje kontra udarac odgovarajućom tehnikom. Ovo je najlakši oblik odbrambene strategije. Za početnički nivo, nije potrebno ništa komplikovanije od ovog načina vežbanja, ali kada se neko suoči sa veštim protivnikom ova strategija pada u vodu, jer napadač može blokirati kontra napad i otpočeti nov napad.

Drugi način, „Tai no sen“ (“napad u isto vreme”) je mnogo efikasniji, pa je samim tim i teži za izvođenje. Ova strategija nalazi primenu u situaciji gde je onaj koji se brani u stanju da vidi napad koji dolazi i da zada kontra napad u trenutku kada je napadač fokusiran na napad. Ovaj tip odbrane je jedan od najkorisnijih. Nedostatak ove vrste odbrane je taj što morate biti brži i tehnički bolji od protivnika i imati bolje vreme reakcije. U prilikama kada se sretnete sa superiornijim protivnikom videćete kako će vaša strategija “Tai no sen” preći u “Go no sen”.

Poslednji način je „Sen no sen“, koji bi se mogao prevesti kao „preventivni napad“ ili „napad pre napada“. Kao što „Do“ u nazivu „Karate-Do“ sugeriše, imamo moralnu obavezu da svoje znanje stečeno izučavanjem Karatedo-a koristimo isključivo u odbrambene svrhe. Gichin Funakoši je taj moralni princip uvrstio u svojih 20 principa Karatea – “Karate ni sente nashi” (Nema prvog napada u karateu). Iskreno govoreći, da li je to baš tako? Da li treba čekati nečiji napad? Ponekad akcija protivnika zahtevaja brzu reakciju, bez bilo kakvog razmišljanja ili sumnje. “Sen no sen” strategija podrazumeva da u trenutku možete da „pročitate“ svog protivnika i reagujete preventivno i na odgovarajući način, pre njega. Dakle, ovu strategiju odlikuje trenutak, kada napadač namerava da krene, ali napad još nije otpočeo. Ovaj trenutak se ponekad naziva i „Yomi“ (čitanje protivnika) i predstavlja jaz između napetosti i akcije. Vaš zadatak je da iskoristite „Yomi“ i da odlučno i brzo reagujete pre nego što vaš protivnik bude u stanju da otpočne napad. Ovaj tip strategije se snažno oslanja na princip „Ikken hissatsu“ (jedan udarac – sigurna smrt).

Web Soft