Štampa

''.....Pravo otkrovenje za mene je bila osnovna činjenica da '' UM POKREĆE TELO '', koju sam do tada zanemarivao. Sensei Ueshiba prvo je vodio napadačev um, a zatim bacao njegovo telo, tako da se ovaj nije mogao odupreti.

Mi smo pokretali samo tela i zato smo se opirali jedan drugome....''

''....zanimanje za obične zahvate i same tehnike postoji, jer su pokreti tela vidljivi, dok se zanemaruju nevidljivi pokreti uma. Najpre treba naučiti kako ujediniti um i telo, načela tog ujedinjenja i kako se kretati s koordinacijom uma i tela....''

Koichi Tohei

Web Soft