Ko gleda ka spolja - sanja!

Ko gleda unutra - budi se!!

Jung