Šigeru Egami ( 1912 - 1981 )

 

je na bazi tradicionalne istočnjačke psihologije i fiziologije  koje tretiraju čoveka kao koloplet različitih vidova energije, a što je saglasno sa otkrićima današnjih egzaktnih nauka, osmislio potpuno drugačiji način vežbanja blizak kineskom thai-điu, japanskom aikidou i indijskoj jogi. Zanimljivo je da Egami svoje originalno ostvarenje nikada nije krstio nekim egzotičnim nazivom. Celu stvar je prikazao kao skromnu razradu Funakošijevih zamisli od strane grupice posvećenika karatea, okupljenih unutar organizacije " Nipon karate - do Šoto - kai ", pa je postalo uobičajeno da se ime tog stila izvodi iz naziva pomenutog udruženja tj: Šoto-kai ( Funakošijevo društvo ). Zbog toga će vrednost njegovog podviga, koji može punopravno da se meri sa ostvarenjima takvih veličina kao što su Đigoro Kano ( otac džudoa ) i Morihej Uešiba ( tvorac aikidoa ), dugi niz godina ostati skrivena od šire svetske javnosti.

egami1.jpg egami2.jpg egami3.jpg egami4.jpg egami5.jpg