U četvrtak, 02.06.2011. god. Miloš Jovanović je položio za 5 kyu... Čestitamo

U Gracu (Austrija) od 19-21 Novembra 2010 god. odrzace se GENDAI GOSHIN SHO seminar (samoodbrana u svakodnevnom zivotu).

12.10.2010.godine u Portugalu će se održati karate seminar