U ime svih nas iz K.K. "Ishogai kan" želeo bih da čestitam Zvonku Jakovljeviću dobijanje 4. Dan-a, na međunarodnom karate seminaru u organizaciji IKDS-a, održanom predhodnog vikenda u Beogradu.