Na prolećnom polaganju koje je u toku, za više pojaseve su položili:

06. Maja 2019

  • Simonida Anđelković - za žuti pojas, 10 kyu

16. Maja 2019

  • Alek Lazarevski - za žuti pojas, 10 kyu

Čestitamo