U četvrtak, 18. Februara 2021. za žuti pojas - 10. kyu, su položili:

- Elena Aleksić

- Staša Dunjić

- Sava Milovanović

Čestitamo!