Na redovnom treningu, 30. juna 2021. godine, za žuto-narandžasti pojas, 9 kyu, su položile:

- Elena Aleksić

- Staša Dunjić

Čestitamo!!