Četiri treninga koje smo propustili u toku 2021/22, nadoknadićemo u prvoj nedelji jula i to:

- Sreda, 6. jul  '22. od 19 - 21 sat i

- Petak, 8. jul '22. od 19 21 sat.

Vidimo se