U četvrtak, 21. Aprila 2016. god održaće se redovno prolećno plaganje za učeničke i jadan majstorski pojas!

Naime, Dejan Kovačević (braon pojas) će nakon treninga u prisustvu majstora našeg kluba polagati za crni pojas - 1 Dan.

Ispitna komisija će biti u sastavu: 

- Goran Sovtić, 5 Dan

- Zvonimir Baretić, 5 Dan

- Branimir Anđelić, 2 Dan

- Jovo Mirković, 1 Dan