Bo jutsu je Japanska borilačka veština u kojoj se koristi dugačka motka (BO). Nastao u Kini, pa prenet na Okunavu, a zatim i ceo Japan.

Bo je najčešće napravljen od tvrdog drveta, mada se za njegovu izradu može koristiti i bambus. Dužine 180, a debljine oko 3 cm.

I ako je oružje, on u stvari predstavlja "produžetak ruke".

U karate klubu Ishogai kan bo jutsu se vežba fakultativno. Vežbanje se sastoji od:

- zagrevanja sa bo - om

- kihon -a

- kumibo -a

- kata