U karate klubu ''Ishogai kan'', osim  klasičnog, Japanskog Karatea, vežba se i ''Jang'' stil Tai Chi Chuan-a.

Svi oni koji su zainteresovani za ovaj vid Kineskog Karatea mogu da dođu i upišu se u naš klub.

U okviru treninga Tai Chi Chuan -a, vežba se:

- Taoističke vežbe za zdravlje

- Pa tuan jin (osmodelni brokat) - vežbe za zdravlje i dug život

- Chi Kung - rad na energiji (bildovanje energije)

- Tai Chi Chuan forma

Inače, interesantno je da je WHO (svetska zdravstvena organizacija) uvrstila Tai Chi Chuan u najzdraviji sistem vežbanja na svetu. Zbog svojih sporih i opuštenih pokreta, WHO ga posebno preporučuje za poboljšavanje zdravstvenog stanja i oporavak teških blesnika.

Zato Tai Chi Chuan još zovu Yoga u pokretu, ili meditacija u pokretu... 

 

 

 

Tai chi chuan je najreprezentativniji primer ezoteričnog kineskog karatea. Potvrdu ne nalazimo samo u njegovim suptilnim teorijskim postavkama i njima inspirisanim telesnim kretnjama, nego i u samom nazivu veštine.

Specifičnost ovog sistema čini jedna formalna vežba (sjing) koja se sastoji od preko sto pokreta.

Postoji više hipoteza o poreklu Tai chi chuan-a. Po najsmelijoj, on se pojavio već u eri Tang (618 - 907) i razgranao u četiri stila: su, ju, čheng i jin.

Svešću upravljati ćijem nazvano je snagom.

Tao te đing, gl. 55

Izraz ći kung čine dva karaktera od kojih prvi (ći) doslovno znači „vazduh“ ili „dah“, a u okviru kineske tradicionalne medicine podrazumeva „životnu energiju“. Što se tiče drugog (kung), često se prevodi kao „kultivacija“ ili „rad“, a uključuje i odrednice kao što su „vežbanje“, „veština“, „majstorstvo“ itd. Te dve reči sastavljene zajedno odnose se na sistem ili sisteme kultivisanja i uravnotežavanja životne energije u čoveku zarad dobrog zdravlja i sveukupnog blagostanja.