Rođen sam 2000. godine. U drugom razredu osnovne škole sam,zbog problema sa vratom, dobio preporuku da treniram karate.Tada dolazim u Klub „Ishogai kan“. Pošto sam bio mali, moje treniranje se svodilo na fizičku aktivnost, bez dubljeg razumevanja karatea. Moje interesovanje za karate je bilo promenljivo tokom osnovne i srednje škole, tako da nisam uvek bio redovan na treninzima. Posle nekog vremena počinjem da budem redovniji i da polako stvaram sliku o tome šta je stvarno karate. Položio sam za crni pojas 3. februara 2020. godine. Naravno, kao što je i u prirodi sve kontinualno i ne prestaje da se kreće, tako se i moje treniranje ovde ne završava.