Svoju Karate karijeru započinjem davne 1971. godine u Karate klubu "Student", pod rukovodstvom trenera Đorđa Đuričića. 

Sa vežbanjem nastavljam u Karate klubu "Beograd" i Karate klubu "Medicinar".

1975. godine otkrivam Shoto kai stil i počinjem da vežbam kod učitelja Borka Jovanovića, koji je zajedno sa Vladetom Čizmićem vodio Karate klub u SC "Vračar". U to vreme časove karatea pohađam i kod Dušana Rakića - Brajana.

1984. godine prelazim na Kyokushinkai karate stil u klub pod rukovodstvom Dragana Filipovića - Filketa. A nekoliko godina kasnije na Shoto kan stil kod Miroslava Joksimovića (6. dan).

Od 1997. godine vežbam u Karate klubu "Ishogai kan" kod Gorana Sovtića (5. dan).

Za majstorsko zvanje 1. dan sam položio kod učitelja Tetcuji Murakamija 1983. godine u Serignanu - Francuska.

Za crni pojas 2. dan sam položio 2004. godine kod učitelja Williama Schneidera (5. dan Shoto kai i 6. dan FFK).

- Najveći uticaj na moje vežbanje u Shoto kai Karate stilu ostavili su učitelji Borko Jovanović (2. dan) i Tetcuji Murakami (5. dan).