Svaka vojska u borbi bi trebalo da imitira vodu. Voda izbegava visoko i traži nisko; vojnici bi trebalo da izbegavaju neprijateljevu punoću (snagu) i da napadaju gde je šupalj (slabosti). Voda reguliše svoj tok u zavisnosti od oblika terena; vojska postiže pobedu prilagođavajući se neprijatelju.To znači da ne postoji standardna vojna operacija, kao što ne postoji normalan oblik vode. Onaj koji postigne pobedu veštim prilagođavanjem neprijateljskim snagama i slabostima naziva se uzvišenim. (Sun Tzu - Veština ratovanja)

Sun Tzu govori o upravljanju nečijom snagom u poređenju sa vodom. Kao što voda prirodno teče sa višeg na niže mesto, tako se i komandant vojske nada da će izbeći neprijateljeve snage i da će udariti na njegove slabosti. I kao što voda  menja oblik svog toka prema obliku zemljišta – postajući spora i tiha na niskom nivou, a ubrzavajući se niz strme kosine, kaskadno se slivajući preko ivica i litica – vojska bi trebalo da se prilagodi protivnikovom kretanju i terenu, da bi obezbedila pobedu.

Zato, u komandovanju i upravljanju vojskom, vođa će izbegavati „standardne“ vojne akcije. To znači da će komandantova strategija biti fluidna kao voda; pre fleksibilna nego statična i nepromenljiva. Vojska mora da se kreće slobodno i vešto i da se prilagođava situaciji. Osoba koja može da postigne pobedu na taj način je zaista savršena u vojnoj strategiji.

Ovaj koncept nije ograničen samo na komandovanje velikim brojem vojnika i velikim borbama, već se može primeniti, u sličnom smislu, na tehničke aspekte borbe u karate-dou.

Ovaj princip, takođe povećava značaj fleksibilnosti nečijeg borilačkog metoda: „Ne zaboravi na upotrebu povlačenja snage, istezanja i kontrakcije tela, brze ili lagane upotrebe borilačke tehnike“. Primena ovoga mora da varira u odnosu na protivnikovu primenu tehnika.

Ima još mnogo dobro poznatih poslovica koje naglašavaju potrebu prilagođavanja nečije akcije datim uslovima, kao što je: „Prilagoditi govor prema publici“ i „Kada si u selu, sledi njegove običaje“....

Razmišljajući o navedenom, shvatamo da ovaj princip ima dubokog značaja ne samo u borbi u karate-dou nego i u sukobima i izazovima svakodnevnog života....

G. Funakoši