Važno obaveštenje za sve članove kluba!!!

U četvrtak 31. Januara 2015. god. i o Božiću, 07. Januara 2016. god. neće biti redovnih treninga!

Iste ćemo nadoknaditi u dogovorenim terminima.